חיפוש/בקשת צלצול

עומר אדם - אהבה מטורפת

פזמון

"מחפש לי את הדרך את הפתרונות
מדמיין איך את נסערת בזרועות קרות
יום רודף יום כמו בסרט לא מוצא תשובות
איך אהבנו התקרבנו איפה התקוות"

צלצולים נוספים להורדה של עומר אדם