בקשת צלצול תרמו לנו

עומר אדם - יום השישי

פזמון

"יום השישי ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם
ויכל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו
אשר עשה"

צלצולים נוספים להורדה של הזמר עומר אדם