חיפוש/בקשת צלצול

עומר אדם - תפילה

פזמון

"אלוה, שמור נא עלינו כמו ילדים
שמור נא ואל תעזוב
תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו כוח עוד ועוד
שמור נא עלינו כמו ילדים
שמור נא ואל תעזוב
תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו גם לאהוב"

צלצולים נוספים להורדה של עומר אדם