חיפוש/בקשת צלצול

עומר אדם - טמפרטורה

פזמון

"תסובב לה תטמפרטורה
סובה-סובה-סובה-בה-בה...
תן לה בטמפרטורה
קח אותה לקובּה-בּה-בּה..."

צלצולים נוספים להורדה של עומר אדם