חיפוש/בקשת צלצול

עומר אדם - תמחל לי

פזמון

"אז תבוא אליי אל נורא עלילה
האם תשמע קולי תמציא לי מחילה בשעת הנעילה
רחם עלי אדון הסליחה
כי כשלו רגלי עייף כוחי
בך אמצא לי נחמה
אנא הושיעה נא"

צלצולים נוספים להורדה של עומר אדם