עדן בן זקן - איך אתה יודע צלצול להורדה

פזמון

"איך אתה יודע לשחק לי עם הלב
אתה שומע שהכל באמת כואב
אתה יודע שאני אותך רוצה
בלילות כמו מים
מתחבקים תמיד מתחת לשמיים
ואתה תמיד מביט לי בעיניים
צועק אני אוהב אותך"

צלצולים נוספים להורדה של עדן בן זקן