עדן בן זקן - בוא ניסע לים צלצול להורדה

פזמון

"מכל המקומות שבעולם
אתה תמיד תהיה לי בית
גם בלילות קרים
איתך הלב
תמיד יודע מה זה קיץ
אם יש בי שמחה
זה רק בגללך
לקחת את כל הדמעות
ניצחת כאב
נכנסת ללב
נתת הכל לא פחות"

צלצולים נוספים להורדה של עדן בן זקן