עדן בן זקן - אנא מגנונה צלצול להורדה

פזמון

"אז בוא תקשיב כפרה
אתה לא יודע כלום
מיליון גברים סובבתי
וגם את כל היקום
אז בוא תקשיב לי מותק
אני משהו מיוחד
ואם עוד לא הכרת
לך תשאל פה כל אחד"

צלצולים נוספים להורדה של עדן בן זקן