חיפוש/בקשת צלצול

עדן בן זקן - אנא מגנונה

פזמון

"אז בוא תקשיב כפרה
אתה לא יודע כלום
מיליון גברים סובבתי
וגם את כל היקום
אז בוא תקשיב לי מותק
אני משהו מיוחד
ואם עוד לא הכרת
לך תשאל פה כל אחד"

צלצולים נוספים להורדה של עדן בן זקן