אליעד נחום - נוסע צלצול להורדה

פזמון

פזמון:
"אז אני נוסע לפעמים, מתגעגע לימים,
איך אני ואת היינו תמימים? פחות מרוכזים בעצמנו.

אז אני נוסע לפעמים, מתגעגע לימים,
איך אני ואת היינו תמימים? פחות מרוכזים בעצמנו."

צלצולים נוספים להורדה של אליעד נחום