חיפוש/בקשת צלצול

אליעד - דיברנו

פזמון

"תגידי לי, תעני,
אני לא צריך אישה שטן.
את האש שלה
אני, שרפתי לי.
כמה לילות? כמה כמה לילות?
אני, שאלתי מי?
גנב אותה מכאן,
את האש שלה,
אני לא, לא יכול לכבות."

צלצולים נוספים להורדה של אליעד