אייל גולן - תני סימן צלצול להורדה

פזמון

"כל הדברים היפים שאספנו בדרך כמו תרופה לפחדים בלילות אלף ימים אחכה לך בדלת כל שתיקה עשויה מדמעות והאור שלך בא וחוזר אלי את כמו יום שמתחיל לעלות גם בלילות"

צלצולים נוספים להורדה של אייל גולן