חיפוש/בקשת צלצול

אייל גולן - לעשות איתך שלום

פזמון

"תני לי לעשות איתך שלום תדברי איתי
אני חוזרת עוד היום רק תגידי לי
אני כבר מחכה ליד הדלת
תני לי לעשות איתך הכל תסתכלי עלי
אני כבר לא פוחד ליפול תנסי אולי
זה לא יפה לנו לבד"

צלצולים נוספים להורדה של אייל גולן