עילאי אלמקייס - הספסל השבור צלצול להורדה

פזמון

"אז תגידי אם אני עצוב למה את שמחה וכל דבר אצלך הופך למלחמה איך היינו שם רצים אז בשכונה בין כל הילדים היית מלכה אני לא אשכח את הספסל השבור שהיינו מתחבקים בו כל הלילה בסוף הייתי מלווה אותך עד הדלת ואמא שלך עלי הייתה צועקת"

צלצולים נוספים להורדה של עילאי אלמקייס