יעקב חתן - מתגעגע צלצול להורדה

פזמון

"תני לי מעט ממך שוב להרגיש את השלמות שלך תני לי רק לראותך אפילו לשנייה שלא אמות מבלי לראות אותך!"

צלצולים נוספים להורדה של יעקב חתן