חיפוש/בקשת צלצול

הגר יפת - צלצולים

פזמון

"חלאס לדבר במבטים
אולי כבר תכנס בי ונחליף פרטים
אני אתן לך תלב ותמספר
תתקשר אליי מחר
(תתקשר אליי מחר)

אני מחכה לצלצולים צלצולים
מתי כבר תתקשר צלצולים צלצולים
כל הראש שלי רק צלצולים צלצולים
מתי כבר תתקשר אליי"

צלצולים נוספים להורדה של הגר יפת