חיפוש/בקשת צלצול

בר צברי - גוני

פזמון

"ואני לא כמו גוני, רוצה לחלום,
שורף עוד סיגריה, מתחיל את היום,
רוצה לראות נופים ועולם
להרגיש בכל רגע, אני חי וקיים"

צלצולים נוספים להורדה של בר צברי