אושר כהן - חיכיתי לך צלצול להורדה

פזמון

"ומי יחזיר לי את הזמן שאת היית לבד
כשעוד היה לנו סיכוי אני חיכיתי לך
כמה חיכיתי לך
בכל לילה
וכמה זה נורא לרצות שאת תהיי שלי
אפילו שאת מאושרת ולא בגללי
אני חיכיתי
כמה חיכיתי לך..."

צלצולים נוספים להורדה של אושר כהן