חיפוש/בקשת צלצול

נתן גושן - הכל פה יגמר

פזמון

"ואני רוצה איתך להישאר לפני שכל זה יגמר לנו
הכל פה יגמר"

צלצולים נוספים להורדה של נתן גושן