חיפוש/בקשת צלצול

נתן גושן וישי ריבו - נחכה לך

פזמון

"בגוף עייף מכשלונות,
בלב שבור לחתיכות,
נחכה לך שתקבל פנינו.
לך קראנו בלילות,
ועוד נצעק ברחובות,
רחם עלינו אבא, הושיענו."

צלצולים נוספים להורדה של נתן גושן וישי ריבו