רותם כהן - את צלצול להורדה

פזמון

"מה אעשה שכבר לא תהיי פה לאהוב זה להודות שמותר לך לוותר צועק שירים ושוב טס באוטו אני כבר לא חוזר מגיע לי יותר"

צלצולים נוספים להורדה של רותם כהן