עדן חסון - מבטיח צלצול להורדה

פזמון

"אני מבטיח שאם תבכי איתי - זה משמחה.
כל האושר בעולם, אעשה אותך מלכה.
אני מבטיח,
גם בשקט גם בסערה
ואם נשאר רק שנינו
לא יהיה מה שיפריד ביננו."

צלצולים נוספים להורדה של עדן חסון